Nieznajomość swoich praw jest częstym zjawiskiem, nierzadko dotyczy ono osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Nie wiedzą one, że mogą oczekiwać pokrycia kosztów leczenia oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Poniżej najważniejsze informacje, które okażą się przydatne dla osób poszkodowanych w wypadku samochodowym.  

O co może się ubiegać osoba poszkodowana w wypadku?

Gwarancją ochrony osoby, która została poszkodowana w wypadku samochodowym jest ubezpieczenie OC sprawcy. Z roszczeniami należy zwrócić się do zakładu ubezpieczeniowego, u którego OC wykupił sprawca. Z zapisu w art. 444 § 1 k.c. wynika, że osoba poszkodowana w wypadku samochodowym powinna otrzymać zwrot kosztów jakie zostaną poniesione w związku z wynikłymi uszkodzeniami ciała czy inną formą negatywnego wpływu na stan zdrowia. Z tego powodu ubezpieczyciel sprawcy powinien wypłacić odszkodowanie, które umożliwi pokrycie kosztów wizyt u specjalisty czy zakupu lekarstw. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach powinno ono umożliwić również opłacenie opieki, w przypadku, gdy poszkodowany ma problem z samodzielnym poruszaniem się czy wykonywaniem podstawowych czynności, jak choćby dbanie o higienę się czy jedzenie posiłków.  

W przypadku, gdy poszkodowany w wyniku wypadku utracił możliwość wykonywania pracy może on ubiegać się o rentę, o czym jest mowa w art. 444 § 2 k.c.. Może to zrobić również w przypadku, gdy w związku z ponoszonymi kosztami rehabilitacji czy opieki zwiększają się jego potrzeby finansowe. Istnieje również możliwość ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Według art. 445 §1 k.c. można o nie wnosić niezależnie od odszkodowania czy renty i ma ono choć częściowo rekompensować cierpienie oraz ból jakiego poszkodowany doznał w wyniku wypadku.

Co w przypadku urazu psychicznego?

Wypadek samochodowy jest wydarzeniem znacząco wpływającą na psychikę osób, które w nim uczestniczyły. Czasami uczestnik wypadku nie doznaje dużego uszczerbku na zdrowiu, jednak mimo to zdarzenie pozostawia ślad na jego psychice. W niektórych przypadkach dochodzi do wystąpienia zespołu stresu pourazowego (PTSD), czyli zaburzeń lękowych pojawiających się na skutek traumatycznego doświadczenia. Osoby, u których występuje ten problem bardzo często wracają myślami do przykrego zdarzenia z przeszłości. Nierzadko pojawiają się także inne problemy, jak choćby trudności w skupieniu się, odrętwienie, nadpobudliwość czy niemożność zapanowania nad emocjami. Co ważne, o wspomniane wcześniej odszkodowanie można wnioskować nie tylko w przypadku doznania fizycznych urazów, lecz także w przypadku, gdy ze względu na zły stan psychiczny konieczne jest odbywanie wizyt u specjalisty, wówczas zakład ubezpieczeniowy sprawcy jest zobowiązany zwrócić poszkodowanemu poniesione koszty. Można starać się również o uzyskanie zadośćuczynienia.

Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia

Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana indywidualnie z uwzględnieniem różnych czynników. Najważniejszym kryterium jest rozmiar doznanej krzywdy, istotny jest też jej charakter oraz to czy znacząco wpłynęła ona na sposób życia osoby poszkodowanej. Podczas ustalania jak duży był rozmiar krzywdy brane są pod uwagę takie czynniki jak: czas oraz przebieg leczenia, ograniczenia jakie niosła ona za sobą, a także to czy doznane szkody są nieodwracalne.

Należy pamiętać, że decyzja w sprawie zadośćuczynienia wydana przez firmę ubezpieczeniową nie musi być ostateczna. Jeśli osoba poszkodowana w wypadku nie zgadza się z nią, ma prawo do złożenia odwołania. W przypadku, gdy nie uda się uzyskać pożądanego efektu należy skierować sprawę do sądu.