Każda z osób aktywnych zawodowo może skorzystać z tzw. renty wypadkowej w wyniku utraty zdolności do pracy. Renta wypadkowa, jak sama nazwa wskazuje, zostaje udzielona po wypadku podczas wykonywania obowiązków służbowych lub na skutek choroby zawodowej. Oto szczegółowe informacje dotyczące tego, czym jest omawiane świadczenie pieniężne oraz kiedy możemy na nie liczyć.

Co to jest renta wypadkowa?

Renta wypadkowa, bardzo często nazywana również rentą powypadkową, to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS. Warunkiem otrzymania renty jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia. Można ubiegać się o nią w przypadku, gdy utraciło się zdolność do pracy na skutek wypadku w trakcie zmiany lub jeśli zachorowało się na tzw. chorobę zawodową. Ubezpieczona osoba, która straciła możliwość wykonywania obowiązków zawodowych, może ubiegać się o przyznanie renty wypadkowej. Co więcej, świadczenie to przysługuje również rodzinie pracownika, jeśli wypadek zakończył się śmiercią. Renta przysługuje ubezpieczonemu lub jego najbliższym bez względu na długość okresu ubezpieczenia wypadkowego oraz niezależnie od daty utraty zdolności zawodowych.

Renta stała, okresowa i szkoleniowa – czym różnią się od siebie poszczególne rodzaje?

W zależności od tego, jak duże są obrażenia pracownika, lekarz orzecznik ZUS może przyznać rentę stałą, okresową lub szkoleniową. Na pierwszą z możliwości mogą liczyć osoby, których rokowania na odzyskanie zdolności zawodowych jest minimalne. Renta okresowa przyznawana jest przez ZUS w momencie, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo na powrót do zdrowia pracownika, natomiast jeśli chodzi o okres przyznawania świadczenia pieniężnego, jest on ustalany na podstawie decyzji Komisji Lekarskiej ZUS. Co więcej, jeśli po upływie tego okresu, pracownik nadal jest niezdolny do pracy, może on złożyć wniosek o przedłużenie świadczenia renty wypadkowej. Renta szkoleniowa przyznawana jest na okres od 6 do 36 miesięcy, a osoby, które mogą się o nią ubiegać, muszą spełniać wszystkie wymogi przyznania świadczenia. Dodatkowo Komisja ZUS orzeka celowość przekwalifikowania zawodowego osoby poszkodowanej. Rodzinna renta wypadkowa Z renty wypadkowej może skorzystać nie tylko poszkodowany, ale także jego rodzina, jeśli w wyniku obrażeń pracownik zmarł. Ze świadczenia pieniężnego mogą skorzystać tylko uprawnione do tego osoby – te same, które mają prawo do renty rodzinnej przyznawanej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Jeśli chodzi o wysokość rodzinnej renty wypadkowej, przedstawia się ona następująco: jeśli prawo do świadczenia pieniężnego ma tylko jedna osoba, przysługuje jej 85% renty wypadkowej zmarłego, jeśli prawo do świadczenia pieniężnego mają dwie osoby, przysługuje im 90% renty wypadkowej zmarłego, jeśli prawo do świadczenia pieniężnego mają trzy osoby lub więcej, przysługuje im 95% renty wypadkowej zmarłego.

wypadek kalectwo

Co można uznać za wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy jest jasno zdefiniowany przez polskie prawo. Zgodnie z art. 3. ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2009.167.1322 ze zm.) „za wypadek przy pracy uznaje się nagłe zdarzenie w trakcie wykonywania czynności zawodowych, wywołane przyczyną zewnętrzną, którego skutkiem jest uraz lub śmierć pracownika. Do wypadku może dojść podczas wykonywania przez ubezpieczonego czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez jego polecenia oraz w czasie pozostawania pracownika do dyspozycji pracodawcy w drodze pomiędzy miejscem zatrudnienia a miejscem wykonywania obowiązków zawodowych”.

Jak uzyskać rentę wypadkową?

Niezbędne formalności Aby uzyskać rentę wypadkową, poszkodowany pracownik lub rodzina zmarłego musi przedłożyć szereg niezbędnych dokumentów. Ich skompletowanie, a następnie okazanie jest konieczne do otrzymania świadczenia pieniężnego. Wymagane dokumenty to m.in. wniosek o rentę wypadkową, zaświadczenie o stanie zdrowia, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, wywiad zawodowy, dokumenty potwierdzające wynagrodzenie wnioskodawcy i kilka innych.

Zobacz także: Kosztorys naprawy pojazdu - na co warto zwrócić uwagę?