Kiedy możesz skorzystać z przysługi odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Wiele (nawet tysiące) ludzi dziennie ulega różnym zdarzeniom, które powodują mniejszy lub większy uszczerbek na ich zdrowiu. Wypadki te są efektem różnych okoliczności. Skutek jest za to najczęściej jeden - trwałe uszkodzenie ciała lub psychiki. Za nieocenioną pomoc można jednak potraktować odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Warto wiedzieć, jak o niego ubiegać.

Spis treści, czyli czego się dowiesz w tym artykule:

  • Uszczerbek na zdrowiu - czym jest?
  • Ubieganie się o odszkodowanie
  • Zgłaszanie szkody
  • Jak traktować uszczerbek na zdrowiu?

Uszczerbek na zdrowiu - czym jest?

Przede wszystkim należy rozróżnić uszczerbek na zdrowiu na ten trwały oraz długotrwały, który rokuje poprawianie stanu zdrowia. Przy długotrwałym uszczerbku na zdrowiu przyjęło się, że granicznym czasem jest okres sześciu miesięcy. Pozostaje kwestią rozróżnienie uszkodzenia ciała oraz rozstrojenia ciała.

Za uszkodzenie ciała można potraktować przerwania powłok ciała lub ich naruszenie, uraz, amputację, uszkodzenie narządów wewnętrznych, które nastąpiły w różnym czasie. Za rozstrój ciała można natomiast potraktować przewlekłe problemy fizyczne lub psychiczne wywołane nagłym urazem lub długim działaniem szkodliwego czynnika.

Ubieganie się o odszkodowanie

Opisywane odszkodowanie przysługuje każdej osobie w ramach odszkodowań po nieszczęśliwym wypadku (rzadziej OC). Wypadek ten miał spowodować uszkodzenie lub rozstrój ciała. Potrzebna jest również dokumentacja medyczna.

Trzeba pamiętać, że jeśli wypadek zdarzył się na miejscu pracy zawodowej lub praca ta wywołała pewny uszczerbek, to przysługuje także odszkodowanie z ramienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba mieć to na uwadze i przeanalizować to, zanim zapadnie decyzja finansowa za pomocą takich instytucji, jak chwilówka.

O jakie koszta może ubiegać się ubezpieczony? O koszta przekwalifikowania zawodowego, transportu do placówek medycznych, pielęgnacji przez specjalistów, za zakup sprzętu ortopedycznego oraz leków, leczenia szpitalnego.

Należy wiedzieć, że ubezpieczona osoba może ubiegać się o odszkodowanie również za inne poniesione szkody zdrowotne. Przede wszystkim ocenę wydaje komisja lekarska powołana przez ubezpieczyciela, która określa, jak zaawansowany jest uszczerbek na zdrowiu.

Zgłaszanie szkody

Osoba poszkodowana powinna zgłosić się z wypełnionym drukiem zgłoszenia do swojego ubezpieczyciela. Wiele ubezpieczycieli wymaga dodatkowej dokumentacji wyrządzonej szkody, która została przygotowana przez policję, BHP czy lekarzy. Potrzebny jest również dowód osobisty. Aby dokładniej poznać procedury, można skorzystać ze strony internetowej: https://tuz.pl/likwidacja-szkod/szkoda-osobowa-rzeczowa/trwaly-uszczerbek-na-zdrowiu/.

Najlepiej jest samemu złożyć wszystkie dokumenty do ubezpieczyciela. Jest możliwość wysłania ich listem poleconym. Warto zadzwonić wcześniej i upewnić się, jaka dokumentacja jest niezbędna do starania się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Jak traktować uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie nie jest wszystkim, na co może liczyć poszkodowany. Może również otrzymać tymczasową lub stałą rentę. Tak się dzieje, gdy poszkodowany utraci częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania pracy. Przepisy pozwalają także na rekompensatę za szkody moralne, utrata dochodów czy konieczność zmiany zawodu. W zakresie ubezpieczenia NNW poszkodowany może liczyć na kompleksowe wsparcie finansowe jako odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.