Jeśli miałeś wypadek samochodowy i doznałeś uszczerbku na zdrowiu, wówczas prawnie należy Ci się odszkodowanie.   Za szkody doznane w wyniku wypadku samochodowego, poszkodowana osoba ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Powinno być ono adekwatne do poniesionej szkody. Wysokość świadczeń w poszczególnych przypadkach może się od siebie różnić dlatego warto wiedzieć, na co można liczyć w takich sytuacjach. Z tego artykułu dowiesz się wielu ważnych informacji na ten temat.

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie jest rekompensatą za ciężkie przeżycia fizyczne lub psychiczne w wyniku wypadku. Ma ono postać pieniężną i ma za zadanie wyrównać krzywdę. Odszkodowanie powypadkowe jest przyznawane jedynie za szkody materialne, natomiast zadośćuczynienie także za te natury psychicznej i fizycznej. Zadośćuczynienie to zazwyczaj dość wysoka kwota. Odszkodowanie dostaje się bowiem z ubezpieczenia OC, natomiast zadośćuczynienie czasem musi pokryć koszta rehabilitacji, opieki psychologicznej itp.

Od czego zależy suma zadośćuczynienia?

Takie świadczenie otrzymuje się jednorazowo. Niekiedy obejmuje ono również pieniądze za doznanie w przyszłości szkody, które wynikają bezpośrednio z wypadku. Do takiego zadośćuczynienia wlicza się zatem sumę wszystkich szkód, obecnych i przyszłych.   Sąd ustalając wysokość zadośćuczynienia bierze pod uwagę między innymi wiek osoby poszkodowanej, czy utraciła ona szansę na normalne życie, czy straciła pracę, czy ma poczucie bezradności, jakich doznała obrażeń, ile będzie trwało leczenie i rehabilitacja, czy ma silne dolegliwości bólowe, czy musi korzystać z pomocy osób trzecich i jaki jest zakres trwałych uszczerbków. Każdy przypadek jest zatem inny ale wiele zależy od tego, jak prawnik poprowadzi sprawę.

Wysokość zadośćuczynienia a uszczerbek na zdrowiu

Wysokość zadośćuczynienia jest również uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu. Jest to stopień w jakim poszkodowany ucierpiał w trakcie wypadku. Trudno jednak znaleźć precyzyjne zapisy dotyczące tego określenia, dlatego zazwyczaj bazuje się na wyrokach z poprzednich, podobnych spraw.   Kluczowy w tej kwestii jest jednak załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu.   Towarzystwa ubezpieczeniowe także tworzą swoje własne tabele procentowe, na których opierają się w trakcie spraw.
Oczywiście kwestia wyliczenia zadośćuczynienia, dzięki takim tabelom jest wygodna dla towarzystw ubezpieczeniowych. Trudno jest bowiem dobrze wyliczyć i konkretnie określić, ile procentowo danego uszczerbku jest. Dlatego bywa to przyczyną wypłacania znacznie mniejszych zadośćuczynień, niż prawnie się one należały.

Co jeszcze warto wiedzieć o zadośćuczynieniu?

Wszystkie brane pod uwagę czynniki gdy wylicza się kwotę zadośćuczynienia, są istotne. Każda osoba ma inną sytuację, dlatego podchodzi się do tego w sposób indywidualny. Warto wziąć pod uwagę między innymi to, że inne znaczenie ma złamanie lewej ręki dla osoby leworęcznej, a dużo bardziej poważne złamanie będzie nogi przez osobę starszą, niż młodszą. Dlatego wyliczenia czysto schematyczne, nie mają niekiedy zastosowania.

Uszczerbek na zdrowiu jest zatem jednym z wielu elementów ostatecznego zadośćuczynienia, a nie determinującym, mającym wpływ na całą kwotę.
Podsumowując zadośćuczynienie dotyczy również szkód niematerialnych, w sferze psychicznej oraz fizycznej. Kwota ostateczna jest uzależniona od wielu czynników. Uszczerbek na zdrowiu ustala się natomiast na podstawie tabel, ale nie jest ono najistotniejszym czynnikiem, przy wypłacaniu zadośćuczynienia. Ostateczna kwota roszczenia uwzględnia indywidualne warunki danej osoby.