Wypadek to bez wątpienia stresująca i mocno niekomfortowa sytuacja Musimy nie tylko zmagać się z niedogodnościami wynikającymi z samego jego faktu, a skutki takiego wypadku mogą powodować wyłączenie z codziennego funkcjonowania nawet na długi czas. Traumatycznym szczególnie może być wypadek komunikacyjny, ale też inne nagłe i niespodziewane zdarzenie. Ze względu na poniesione koszty zdrowotne i moralne możemy ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy. Warto o tym pamiętać, bo rachunki za leczenie niejednokrotnie mocno obciążają nasz budżet. Do tego dochodzi przymusowa przerwa od pracy, jak również obowiązki związane z opieką nad bliskimi. Nie wahajmy się zatem sięgnąć po zwrot kosztów za straty, które ponieśliśmy. Definicja podaje, że uszczerbek na zdrowiu to sytuacja, w której naruszona zostaje, w jakimś stopniu, nasza sprawność organizmu, co tym samym wpływa to na jakość i możliwość wykonywania przez nas obowiązków. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy można uzyskać zarówno za uszkodzenie ciała m.in. złamania, zwichnięcia, utrata kończyny, jak i w przypadku psychicznych dolegliwości, które pojawiły się na skutek zdarzenia. Rozróżnia się trwały uszczerbek na zdrowiu, kiedy poprawa do stanu zdrowia przed wypadkiem nie jest rokująca i częściowy, czyli kiedy nasz stan zdrowia powróci do normy.

Kiedy mogę liczyć na odszkodowanie?

Kiedy występujemy o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy, musimy wiedzieć, że nasze interesy chroni prawo Kodeksu Cywilnego, które reguluje zakres ochrony. O odszkodowanie domagać się możemy na podstawie art. 444 $ 1- mówiącym o zwrocie za poniesione koszty leczenia w szerokim rozumieniu tego słowa oraz wypłacanym rodzaju renty, oraz art. 361 $ 2 k.c. czyli zwrot za niemożność zarobkowania. Podstawą jest również art. 447$ k.c dotyczących osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Niezależnie, który ubezpieczyciel reprezentuje sprawcę, nasze odszkodowanie ma identyczny zakres wypłaty świadczenia oraz zadośćuczynienia. Obejmuje on zwrot kosztów leczenia. W przypadku kiedy ubezpieczyciel uzna trwały uszczerbek na zdrowiu, możemy ubiegać się o rentę ze względu na brak możliwości wykonywania pracy i osiągania dochodów. Renta określana jest jako zadośćuczynienie i może być wypłacana również, wtedy kiedy nasze wydatki na koszty rehabilitacji i powrotu do pełnej sprawności organizmu przewyższają nasze zarobki. O tym, jaki uszczerbek na zdrowiu nas dotyczy, czyli jego stopniu i trwałości decyduje lekarz a czasami powołana przez ubezpieczyciela cała komisja lekarska. Bardzo istotna jest zgromadzona dokumentacja medyczna, na której to podstawie określa się stopień uszczerbku na zdrowiu. Zanim zatem złożymy wniosek o odszkodowanie, zadbajmy o jak najrzetelniejsze jej uzupełnienie i zachowywanie rachunków. Wchodzą w to wszelkiego rodzaju konsultacje oraz badania, a także koszty sprzętu, który był nam niezbędny do rehabilitacji.

odszkodowanie

Gdzie się zwrócić?

Jeżeli chcemy uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy, pierwsze nasze kroki kierujemy do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym ma on wykupioną polisę. Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zaniżyć twoje roszczenia za odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy. Jak zatem możemy ustrzec się przed takimi praktykami? Wydana przez dane Towarzystwo Ubezpieczeniowe decyzja nie oznacza, że musimy się z nią zgodzić i przysługuje nam od niej odwołanie. Jeżeli uważamy, że dany ubezpieczyciel zaniża wartość odszkodowania, możemy zwrócić się do licznie działających kancelarii prawniczych, które pomagają uzyskać kwotę, jaka nas satysfakcjonuje i zazwyczaj są one skuteczne. Jeżeli nie chcemy tego robić, możemy wystąpić na drogę sądową sami. Niejednokrotnie zdarza się, że jest to konieczność, ale warto wtedy posiłkować się profesjonalnym wsparciem. Podjęte negocjacje będą miały wpływ na wysokość naszego odszkodowania, które przecież będzie miało wpływ na nasze samopoczucie psychiczne. Będziemy mogli skupić się na rehabilitacji i powrocie do zdrowia, a nie na stresujących często rozmowach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. To, co nam może umknąć w batalii o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy, z pewnością nie pozostanie niezauważone przez profesjonalnych pracowników agencji czy radcę prawnego.