Samochód już dawno temu przestał być dobrem luksusowym, a stał się podstawowym środkiem transportu. Auto pozwala nam odbywać dłuższe lub krótsze wojaże, pomaga w załatwianiu codziennych spraw, ale nie tylko. Dla wielu osób, jest też podstawowym narzędziem pracy - inwestycją, która ma na siebie zarobić. Bez względu na przeznaczenie, unieruchomienie samochodu, do którego doszło w następstwie zdarzenia drogowego, wiąże się z niemałymi problemami. W takiej sytuacji, każdemu z nas zależy na szybkim przywróceniu pojazdu do pełnej sprawności. Mając to na uwadze, należy szczegółowo zapoznać się z kosztorysem otrzymanym od ubezpieczyciela. 

W jaki sposób następuje likwidacja szkody komunikacyjnej?

Jeżeli do zdarzenia drogowego, w którym ucierpiał nasz pojazd, doszło w następstwie błędu popełnionego przez innego kierowcę, do wyboru mamy dwie możliwości zlikwidowania szkody. Pierwszy to wariant warsztatowy, a drugi - kosztorysowy. W pierwszym przypadku, likwidacja odbywa się na podstawie faktur przedłożonych ubezpieczycielowi przez warsztat dokonujący naprawy. Zwracany jest zatem rzeczywisty koszt usunięcia powstałych uszkodzeń. W drugiej z wymienionych sytuacji, kwota odszkodowania określana jest na podstawie kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę wskazanego przez ubezpieczyciela. Specjalista określa stopień uszkodzenia pojazdu, do którego doszło w następstwie zdarzenia drogowego. W dalszej kolejności, określa się typ części zamiennych i stawkę za roboczogodzinę. Na tej podstawie określana jest kwota odszkodowania. Już na pierwszy oka widać, że kosztorysowa likwidacja szkody jest znacznie korzystniejszą opcją, ale nie dla poszkodowanego, a dla towarzystwa ubezpieczeniowego. Daje bowiem wiele możliwości w kwestii zaniżenia wartości wyliczonego odszkodowania.

Kosztorys naprawy pojazdu - jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony dokument?

Właściwie opracowany kosztorys naprawy auta powinien zawierać wszelkie informacje na temat specyfikacji czynności, które wykona warsztat w celu przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia. Powinien też uwzględniać kwotę, na którą oszacowana została szkoda i wynikająca z niej naprawa.

Informacje, które powinien uwzględniać kosztorys naprawy pojazdu, to:

  • rodzaj oraz liczba czynności, które zostaną wykonane przez specjalistów - mechanika, lakiernika i innych fachowców uczestniczących w przywracaniu pojazdu do stanu sprzed zdarzenia,
  • części, które trzeba będzie wymienić i/lub naprawić (z uwzględnieniem ich wyceny),
  • jakości podzespołów uwzględnionych podczas opracowywania kalkulacji,
  • rodzaj, liczba i stawki roboczogodzin, niezbędnych do usunięcia uszkodzeń pojazdu.

Należy zdać sobie sprawę z tego, że szczegółowa kontrola otrzymanego kosztorysu leży w interesie poszkodowanego! To właśnie ten dokument stanowi podstawę do wyliczenia kwoty odszkodowania, które otrzyma. Brak jakiegokolwiek elementu w kosztorysie może wiązać się z zaniżeniem odszkodowania, co wbrew pozorom wcale nie jest rzadką praktyką. 

Co robić w przypadku zaniżenia kosztorysu?

Okazuje się, że towarzystwa ubezpieczeniowe stosują różne metody, pozwalające zaniżyć kwotę wypłacaną poszkodowanemu. W przypadku znacznie uszkodzonych starszych pojazdów, zwykle orzekana jest szkoda całkowita poprzez wykazanie, że koszt usunięcia uszkodzeń jest wyższy niż wartość auta sprzed zdarzenia. W takiej sytuacji, poszkodowany otrzymuje wrak pojazdu i śmiesznie niskie odszkodowanie. Jeżeli orzeczona zostanie szkoda częściowa, koszt naprawy jest zaniżany poprzez uwzględnienie w wycenie tanich zamienników o niskiej jakości, zaniżenie stawki za roboczogodzinę i uwzględnienie zbyt wysokiego stopnia zużycia podzespołów, które uległy uszkodzeniu.Takie praktyki są nagminne, dlatego nie warto stawiać na szali swoich pieniędzy. Zamiast wykazywać wiarę w uczciwość ubezpieczyciela, lepiej powierzyć swoją sprawę ekspertom, którzy w ramach bezpłatnej analizy zweryfikują, czy odszkodowanie zostało zaniżone. Jeżeli analiza wykaże takie działanie, podjęte zostaną czynności zmierzające do uzyskania pełnej należnej kwoty.