Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu ma zastosowanie, gdy ten lub kierujący pojazdem wyrządza szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującym prawem ponosi odpowiedzialność za powstałą w efekcie szkodę.

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu? Walcz o odszkodowanie

Odszkodowanie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym sprawca miał podpisaną umowę. Ubezpieczenie OC chroni odpowiedzialnego przed ryzykiem indywidualnej zapłaty odszkodowania i gwarantuje pokrycie szkody poszkodowanego. W Polsce podobnie jak w większości krajów europejskich, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Zgodnie z przepisami ustawy, każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego na terytorium Polski jest prawnie zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Ubezpieczeniem OC objęte są wszystkie wypadki zaistniałe na terenie Polski, jak również zdarzenia, które miały miejsce na terenie krajów będących sygnatariuszami Umowy Wielostronnej oraz państw Unii Europejskiej. Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy jest niekiedy zaniżane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Dlatego w przypadku pojawienia się wątpliwości co jego wysokości lub sytuacji kontrowersyjnych, należy zwrócić się do firm, które zajmują się odzyskiwaniem należny nam ubezpieczeń w satysfakcjonującej wysokości. W wielu przypadkach możesz uzyskać kwotę nawet o 70% wyższą od tej zaproponowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dotyczy to osób, które zostały poszkodowane w wypadku drogowym, a jednocześnie ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, czy też zaproponował odszkodowanie, które rażąco odbiega od spodziewanej wysokości świadczenia.

Walka o odszkodowanie z OC sprawcy? Nie jesteś sam!

Osoba poszkodowana, które w efekcie wypadku drogowego lub innego zdarzenia doznała uszczerbku na zdrowiu może ubiegać się o szereg świadczeń ze strony ubezpieczyciela. Taka rekompensata może na przykład obejmować zwrot korzyści, które przypadłyby osobie poszkodowanej, gdyby nie doszło do rzeczonego wypadku. To także zwrot ewentualnych kosztów leczenia, jednorazowe odszkodowanie, zadośćuczynienie z OC sprawcy, a nawet renta na zwiększone potrzeby czy renta uzupełniająca. Odszkodowanie to także zwrot wszelkich poniesionych przez nas – niezamierzonych kosztów. Mogą to być wydatki na materiały opatrunkowe, leki, a także pokrycie rachunków związanych z leczeniem, rehabilitacją czy nawet stosowaniem specjalnej diety. Niewiele osób zdaję sobie sprawę, że odszkodowanie z OC sprawcy może być uzyskane na opiekę, która jest wymagana przy osobie poszkodowanej oraz transport po wypadku czy adaptacje mieszkania do potrzeb poszkodowanego, gdyby w efekcie wypadku doszło do ustalenia się stanu niepełnosprawności. Ostatecznie odszkodowanie może zostać przyznane na zakup specjalistycznego sprzętu, który jest niezbędny poszkodowanemu do prowadzenia normalnego życia. To oczywiście może być wózek inwalidzki, ale też wszelkie urządzenia czy przedmioty, które zostały zakupione w związku z wypadkiem.

Bez względu na to, o jaki rodzaj odszkodowania się ubiegamy i jaka jest jego wysokość, to w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości świadczenia czy odmowy jego wypłacenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe – należy skontaktować się doradcą lub prawnikiem. Ten nie tylko pomoże nam odzyskać należne nam środki, ale też pomóc przy ustaleniu ich wysokości oraz rodzaju świadczenia. Często bowiem nie zdajemy sobie sprawy, że przysługuje nam dany rodzaj świadczenia.