Wypadek może przydarzyć się każdemu, w najmniej oczekiwanej chwili. Takie przykre zdarzenie pociąga za sobą masę konsekwencji, o charakterze fizycznym, psychicznym i materialnym. Powrót do pełni zdrowia często okazuje się długim i żmudnym procesem, zwłaszcza w sytuacji, w której poszkodowany musi czekać na kolejne badania i zabiegi medyczne. Niestety, w leczeniu powypadkowym czas nie działa na naszą korzyść, a konieczność oczekiwania na pomoc specjalistów może nawet uniemożliwić powrót do pełni zdrowia. Na szczęście można tego uniknąć.

"Wypadki chodzą po ludziach" - to stare porzekadło trafnie oddaje losowy charakter tych przykrych zdarzeń, ale w żaden sposób nie wskazuje na wynikające z nich konsekwencje, obecne i przyszłe. Wystarczy, że w nieodpowiednim czasie znajdziemy się w nieodpowiednim miejscu. W jednej chwili zupełny przypadek może sprowadzić na nas ból i cierpienie, a przy tym - przekreślić wszystkie nasze plany na przyszłość. Proces dochodzenia do zdrowia często okazuje się długi i mozolny, zwłaszcza że wypadek może pozbawić nas możliwości zdobywania środków finansowych. W takiej sytuacji, osoba poszkodowana musi polegać na publicznej służbie zdrowia. Niestety, praktyka pokazuje, że mimo podejmowania wszelkich środków ostrożności, losowych zdarzeń często nie da się uniknąć. Mamy natomiast wpływ na zabezpieczenie swojego powrotu do zdrowia, poprzez zgromadzenie środków finansowych na leczenie w prywatnych placówkach, w których nie trzeba czekać w niekończących się kolejkach. Pomoże w tym uzyskane odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. 

 W jaki sposób ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania

Z punktu widzenia poszkodowanego, środki finansowe uzyskane w ramach odszkodowania są niezwykle istotne. Często jednak okazuje się, że wypłacona kwota jest daleka od satysfakcjonującej.

Jakie czynniki wpływają na jej wysokość?

Suma, jaką otrzyma poszkodowany, jest ustalana na podstawie dokumentacji medycznej, określającej stopień obrażeń, oraz ustalonych tabel, w których zawarte są wytyczne pozwalające określić stopień uszkodzenia ciała, do którego doszło w następstwie wypadku. Często zdarza się, że zachodzi konieczność powołania komisji lekarskiej, zdaniem której jest stwierdzenie i orzeczenie, czy stan zdrowia poszkodowanego może ulec poprawie. Obrażenia ciała, które osoba poszkodowana odniosła w wypadku, mogą zostać zakwalifikowane jako długotrwałe albo stałe. W pierwszym przypadku należy mówić o sytuacji, w której w skutek odniesionych obrażeń doszło do naruszenia organizmu na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jednak stan osoby poszkodowanej może ulec poprawie. Jeżeli jednak w następstwie wypadku doszło do trwałego upośledzenia zdolności prawidłowego funkcjonowania, tj. gdy stan poszkodowanego nie rokuje na żadną poprawę, należy już mówić o trwałym uszczerbku na zdrowiu. 

Kwota odszkodowania nie zawsze jest adekwatna do stanu poszkodowanego

Często zdarza się, że wypłacona suma jest zbyt niska w stosunku do odniesionych w wypadku obrażeń i wynikających z nich konsekwencji zdrowotnych. Najczęściej wynika to z nierzetelnie zgromadzonej dokumentacji. Należy zdać sobie sprawę z tego, że ubezpieczyciel nie przeprowadzi nas za rękę przez cały proces uzyskania odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Zamiast odbierać sobie szansę na wysoką kwotę, która pozwoli w całości pokryć koszty specjalistycznego leczenia, lepiej powierzyć swoją sprawę specjalistom, którzy zatroszczą się o to, by przyznana została możliwie najwyższa suma. Pamiętaj, pieniądze od ubezpieczyciela stanowią przepustkę, pozwalającą wrócić do pełni zdrowia.