Bardzo mało osób posiada świadomość w jaki sposób firmy ubezpieczeniowe wykorzystują niewiedzę swoich klientów. Wielu ludzi pochopnie godzi się na kwotę zaproponowaną przez ubezpieczyciela i cieszy się, że udało mu się uzyskać jakiekolwiek pieniądze. W niewiedzy nie ma nic złego, bardziej razi sposób użytkowania takich informacji. W rzeczywistości poszkodowany nie musi zgadzać się z zaproponowaną wartością odszkodowania. Dopłata do odszkodowania z OC jest bardzo częstą praktyką, jednak należy wiedzieć w jaki sposób podjąć rozmowę z ubezpieczalnią na ten temat. Każdy poszkodowany posiada możliwość otrzymania dopłaty do odszkodowania, Dopłata do odszkodowania z OC nie jest nadzwyczajną instytucją, która pozostaje w zasięgu nielicznych. Wielu kierowców je otrzymuje, ponieważ obowiązkiem ubezpieczyciela jest zrekompensowanie strat, które poniesiono na skutek zdarzenia drogowego. Przedstawiamy, co zrobić aby dopłata do odszkodowania z OC trafiła do osoby poszkodowanej niesprawiedliwą wyceną strat. 

Dopłata Do Odszkodowania Z OC - zobacz jakie to proste!

Firmy ubezpieczeniowe w pierwszej kolejności zazwyczaj proponują zaniżone odszkodowania, które wiążą się z poniesieniem dodatkowych wydatków przez poszkodowanego. W konsekwencji ponownie są poszkodowani. Celem uniknięcia ponoszenia kosztów często decydują się na sprzedaż pojazdu w stanie uszkodzonym. Choć w rzeczywistości z powodzeniem można uzyskać dodatkowe, należne środki z ubezpieczalni. Dopłata do odszkodowania z OC jest przeznaczona dla osób, które czują się pokrzywdzone wyliczeniem zbyt niskiej kwoty odszkodowania. Konieczne jest wówczas wystosowanie reklamacji, w której przedstawia się kwotę, która realnie wynagrodzi stratę. Dobrym posunięciem jest dołączenie dodatkowych dokumentów, np. kosztorysu naprawy przygotowanego przez niezależnego rzeczoznawcy. Podczas rozpatrywania reklamacji, bardzo często firmy doszukują się jakichkolwiek błędów, które pozwalają na odrzucenie reklamacji. Równolegle często dochodzi do odmowy odpłaty do odszkodowania z OC, co zmusza do rozpoczęcia sporu na drodze sądowej. O ile reklamację można jeszcze z łatwością złożyć samodzielnie, o tyle sytuacja zaczyna się komplikować w przypadku wystosowania pozwu, który musi być odpowiednio przygotowany. 

Do kogo się zwrócić się o Dopłatę Do Odszkodowania Z OC

Prowadzenie rozmów z firmą ubezpieczeniową wymaga posiada stosownej wiedzy i doświadczenia, co pozwala na umocnienie swojej pozycji w konflikcie interesów już od samego początku. Ubezpieczalnia posiada mniejsze pole do wykonywania manewrów, jeżeli rozmowy podejmowane są w sposób profesjonalny. Dla wielu osób dedykowana jest pomoc ze strony specjalistów w pozyskiwaniu dopłat do ubezpieczeń. Korzystanie z tego typu usług staje się coraz powszechniejsze, jednak ich jakość w wielu przypadkach może zasadniczo się różnić pomiędzy sobą. W rezultacie rzutuje to przede wszystkim na wartość uzyskanych kwot. Różnice mogą być naprawdę znaczące. A dopłata do odszkodowania z OC uzyskana w odpowiedni sposób może nawet znacząco przewyższyć pierwotnie zaproponowaną kwotę. Korzystanie z usług kancelarii pozwoli uniknąć wielu stresów, a także uzyskać fachową pomoc w prowadzeniu spraw sądowych. 

Zachęcamy do kontaktu z firmą Helper, która posiada bardzo konkurencyjne osiągnięcia pod względem uzyskanych dopłat do odszkodowań z OC. W pełni profesjonalnie podchodzą do każdej sytuacji starając się jak najwięcej uzyskać dla dobra klienta. Swoje usługi świadczą do wielu lat, co przekłada się na posiadanie wieloletniego doświadczenia. Pozwala to znaleźć rozwiązanie w każdej, nawet najbardziej beznadziejnej z pozoru sytuacji.